Çift el eğitimi: Öğrenciler Mental Aritmetik Eğitiminde Abaküs kullanımını öğrenirken, Çift el eğitimi ile sağ ve sol beyin lopları aynı anda eğitim faaliyetlerine katıldığından, öğrencilerin zekâ gelişimleri daha dengeli biçimde sağlanmaktadır.

Dinleyerek hesaplama eğitimi: İşitsel algılama, dinleyerek anlama ve hafızalarının geliştirilmesi.

Hız Eğitimi: Bilimsel aktivitelerle, öğrencilerin sayısal işlemleri, kendi normal hızından daha pratik ve daha hızlı yapabilmeleri için öğrencilerin bireysel hız farklılıkları dikkate alınarak, gizli potansiyelleri geliştirilmektedir.

Etki – Tepki Eğitimi: Öğrencilerin algılama, düşünme, yorumlama ve sağlıklı sonuç değerlendirme becerilerini geliştirilmektedir.

Görsel Hesaplama Eğitimi: Öğrencilerin abaküs görüntüsünü zihinlerinde canlandırmaları sağlanarak, onların, soyut kavramları somutlaştırma, tasarım, hayal etme, dikkat, konsantrasyon, hafıza ve odaklanma yetenekleri daha da artmaktadır.

Zihin Haritaları Eğitimi: Zihin haritalama bireylerin ve kurumların öğrenmelerini, verimliliklerini arttıran, yaratıcı ve etkili bir tekniktir. Fikirleri ve iç görüleri kâğıt üzerinde yakalamaya yarayan, devrimsel bir sistemdir.

Drama Çalışmaları: Drama bir düşünceyi beden diliyle, hareket ve devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyimler. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

Hikâye Odası: Hikâyede yer alan konu, olaylar, karakterler, duygular ve bunların özellikleri, hikâyenin verdiği mesaj ve bu mesajın etkileri çocuğun duygusal, ahlaki, ruhsal, sosyal ve kişilik açısından gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Hızlı Okuma Eğitimi: Hızlı okuma eğitimi, öğrencilerin bilgiye, anlayarak çok kısa bir sürede ulaşmalarını ve sınavlarda ek zaman kazandırarak daha başarılı olmalarını sağlar.

Hafıza Teknikleri Eğitimi: Hafıza teknikleri eğitimi beyin hücreleri arasındaki bağların sayısını arttırarak hafızanın gelişmesini ve bir anlamda beynin gençleşmesini sağlamaktadır. Sonuçta öğrenme daha kolay gerçekleşmekte ve öğrencilerin sınav başarısı artmaktadır.

Matematik oyunları: Öğrencilere problemler karşısında uygun analitik teknik ve stratejileri seçerek kullanabilme becerisini kazandırmaktadır.

Hangi Kategoride Bu Haber Mental Aritmetik